Külaseltsist

Karilatsi küla selts on moodustatud 2007. aastal 11 asutajaliikme poolt.Meie vabaühenduse põhikirjalised eesmärgid on järgmised:

1.kohaliku kultuurielu edendamine

2.küla positiivse maine arendamine

3.külaelanike omavahelise koostöö edendamine

4.keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi propageerimine

5.kultuuri ja spordiürituste korraldamine

6.kohaliku majandustegevuse,ettevõtluse ja turismi elavdamine

7.infrastruktuuri parandamisele kaasaaitamine

8.heategevus

9.sotsiaalvaldkonnaga tegelemine